सूचना:

महाराष्ट्रातील युजर फ्रेंडली संकेत स्थळावर आपले हार्दिक स्वागत  । आता आपण आपले  शैक्षणिक उपक्रम संकेतस्थळावर लिहू शकता  । आपल्याकडे  असणारे फलक लेखनाचे  नमुने  आम्हाला पाठवा आपल्या नावासहित ते संकेत स्थळावर प्रसिध्द केले जातील

मराठी ई-लर्निंग व्हिडिओ

गणित व्हिडिओ इंग्रजी व्हिडिओ

अक्षरे

क्र

व्हिडिओचे नाव

Video

Download

काना असलेले अक्षरे

Download

पहिली वेलांटी असलेले अक्षरे

Download

दुसरी वेलांटी असलेले अक्षरे

Download

पहिला उकार असलेले अक्षरे

Download

दुसरा उकार असलेले अक्षरे

Download

एक मात्रा असलेले अक्षरे

Download

दोन मात्रा असलेले अक्षरे

Download

काना व एक मात्रा असलेले अक्षरे

Download

काना व दोन मात्रा असलेले अक्षरे

Download


शब्द वाचन

क्र

व्हिडिओचे नाव

Video

Download

शब्द वाचन साधे शब्द भाग १

Download

शब्द वाचन साधे शब्द भाग २

Download

शब्द वाचन साधे शब्द भाग ३

Download

काना असलेले शब्द

Download

पहिली वेलांटी असलेले शब्द

Download

दुसरी वेलांटी असलेले शब्द

Download

पहिला उकार असलेले शब्द

Download

दुसरा उकार असलेले शब्द

Download

एक मात्रा असलेले शब्द

Download

१०

दोन मात्रा असलेले शब्द

Download

११

काना एक मात्रा असलेले शब्द

Download

१२

अनुस्वार असलेले शब्द

Download


जोडशब्द वाचन

क्र

व्हिडिओचे नाव

Video

Download

जोड शब्द वाचन सराव भाग १

Download

जोड शब्द वाचन सराव भाग २

Download

जोड शब्द वाचन सराव भाग ३

Download

जोड शब्द वाचन सराव भाग ४

Download

जोड शब्द वाचन सराव भाग ५

Download

जोड शब्द वाचन सराव भाग ६

Download

जोड शब्द वाचन सराव भाग ७

Download

जोड शब्द वाचन सराव भाग ८

Download

जोड शब्द वाचन सराव भाग ९

Download

१०

जोड शब्द वाचन सराव भाग १०

Download

११

जोड शब्द वाचन सराव भाग ११

Download

१२

जोड शब्द वाचन सराव भाग १२

Download

१३

जोड शब्द वाचन सराव भाग १३

Download

१४

जोड शब्द वाचन सराव भाग १४

Download

१५

जोड शब्द वाचन सराव भाग १५

Download

१६

जोड शब्द वाचन सराव भाग १६

Download

१७

जोड शब्द वाचन सराव भाग १७

Download

१८

जोड शब्द वाचन सराव भाग १८

Download